Advent 2015 v Pribete

Ako sa zdá, začína tradičná výroba adventných vencov zapúšťať korene aj vo farnosti Pribeta. Dôkazom toho je dvojročná spolupráca vedenia miestnej základnej školy s rodičmi, ktorí spoločne vytvorili podmienky pre tvorivosť detí. Adventné vence boli neskôr požehnané. Hlavným organizátorom bola pani učiteľka Zdenka Darina Morávková.