Prezentácie

Žalm 1 (.pps, 588.5 KB)

Ktože je to? (.pps, 1.02 MB)

Čo Boh sľúbil (.pps, 871 KB)

Malé zázraky Stvoriteľa (.pps, 962.5 KB)

Čo je v žalme 23 (.pps, 1.4 MB)

Žalm 23 (.pps, 784 KB)

Žalm 121 (.pps, 684.5 KB)

Žalm 34 (.pps, 801.5 KB)

Žalm 27 (.pps, 941.5 KB)

Žalm 19 (.pps, 934 KB)

Modlitba (.pps, 820 KB)

Modlitba (.pps, 1.34 MB)

Náš pokorný Spasiteľ (.pps, 823 KB)

Úžasná žena - Matka (.pps, 595.5 KB)