Tlačivá

Žiadosť_KM (.doc, 125.5 KB)

žiadosť_KM_2018

Osobné údaje (.doc, 48 KB)

osobné údaje_2019_2019

Kvalitatívna analýza (.doc, 56.5 KB)

Kvalitatívna analýza.

Hospitačný záznam (.doc, 38 KB)

Hospitačný záznam predmetu náboženstvo a náboženská výchova.

Autodiagnostika (.doc, 37 KB)

Autodiagnostika vyučovacej hodiny náboženstva alebo náboženskej výchovy.