Biblia očami detí 2014

V školskom roku 20 13/2014 sa do výtvarnej súťaže „Biblia očami detí“ zapojilo 108 súťažiacich so svojimi výtvarnými prácami v šiestich kategóriách.

1. kategória

1. miesto : Jonáš sa hnevá,  že Ninivčania neposlúchajú P. Boha, Stela Žambokrethy, CMŠ sv. Alžbety, Trnava

2. miesto: Vyvrhnutie Jonáša na breh, Šimon Šarközy, CMŠ sv. Alžbety, Trnava

3. miesto : Jonáš zhltnutý veľrybou, Nela Galanská, CMŠ sv. Alžbety, Trnava

2. kategória

1 miesto: Ježiš vstal zmŕtvych, Simona Sásová, 2. r. ZŠ s MŠ Zavar

2. miesto: Podobenstvo o Dobrom pastierovi, Noel Klamentová, ZŠ s MŠ Moravany nad Váhom

 3. miesto: Utíšenie búrky na mori, Alexandra Michalcová, 2.B ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom

3. kategória

1. miesto: Krížová cesta, Tomáš Špita, ZŠ s MŠ Dolná Krupá

2. miesto: Kniha proroka Jonáša, Anna Szántó, 3.A , CSŠ Panny Márie Kolárovo

3. miesto: Boh dal Mojžišovi prikázania,Réka Szabó, 4.r., ZŠ P. Pázmánya s VJM Šaľa

3.Miesto: Ježiš utišuje búrku, Žaneta Hanzelíková, ZŠ A. Pongrácza s VJM Neded

4. kategória

1. miesta: Rozmnoženie chleba, Kristína Pilátová, 5. B, ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom

2. miesto:  Pán prehovoril k Mojžišovi, Lucia Herceková, 6. A, , ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec

3. miesto: Vyvolený,  Lucia Herceková, 6. A, , ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec

5. kategória

1. miesto: Ježiš – Svetlo sveta, Daniela Paldanová, 7. r., ZŠ s MŠ Zavar

2. miesto: Ježiš kráča po mori, Eva Čaňová, 7. r. , ZŠ s MŠ Horná Streda

 3. miesto: Ecce homo, Alžbeta Mikušová, 9. A, ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec

3. miesto: Rany egyptské, Miroslava Tóthová, 8. B, ZŠ J. Fándlyho, Sereď

6. kategória

1. miesto: Odchod Židov z Egypta, Matej Krištofík, SOŠ elektrotechnická , Trnava

2. miesto: DesatoroBožích prikázaní odovzdaných Mojžišovi, Adam Tóth, 2. E, SOŠ elektrotechnická , Trnava

3. miesto: Tajomstvo kríža, Alžbeta Michelová, 1. B, Obchodná akadémia, Trnava