Biblia očami detí 2015

V školskom roku 2014/2015 sa do výtvarnej súťaže „Biblia očami detí“ zapojilo 150 súťažiacich so svojimi výtvarnými prácami v siedmich  kategóriách. Konkurencia skutočne z roka na rok stúpa.

1.     kategória

 1. miesto:  ZŠ s MŠ Horná Streda

2. miesto:  CMŠ sv. Alžbety, Trnava

3. miesto:  CMŠ sv. Alžbety, Trnava

2.     kategória

1. miesto:  CZŠ Marianum s VJM, Komárno

2. miesto:  ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou

3. miesto:  CZŠ Marianum s VJM, Komárno

3.     kategória

1. miesto:  CZŠ sv. Jozefa, Hlohovec

2. miesto:  ZŠ s MŠ Vančurova, Trnava

3. miesto:  ZŠ A. Pongráza s VJM,  Neded

4.     kategória

1. miesto:  ZŠ P. Pázmanya s VJM, Šaľa

2. miesto:   SCŠ sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom

3. miesto:  ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou

5.     kategória

1. miesto:  Gym. J. Hollého, Trnava

2. miesto:  ZŠ s MŠ Zavar

3. miesto:   ZŠ s MŠ Kočovce

6.     kategória

1. miesto:  SCŠ sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom

2. miesto:  SOŠ elektrotechnická, Trnava

3. miesto:  SOŠ elektrotechnické, Trnava

7.     kategória

1. miesto:   ŠZŠ s VJM Dunajská Streda

2. miesto:    ŠZŠ s VJM, Dunajská Streda