Biblia očami detí 2016

V školskom roku 2015/2016 sa do výtvarnej súťaže „Biblia očami detí“ zapojilo

152 súťažiacich so svojimi výtvarnými prácami v šiestich kategóriách.

2. kategória

1 miesto: Viktória Horváthová, ZŠ s MŠ Bohdanovce nad Trnavou

2. miesto: Natália Kissová, CZŠ Marianum,  Komárno

3. miesto:  Emma Kuzmová, CZŠ Marianum, Komárno

3. kategória

1. miesto: Anna Bánovský, ZŠ s MŠ P. Pázmánya, Šaľa

2. miesto: Danie Lukačovič, ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou

3.miesto:Helena Horníková, ZŠ s MŠ Zavar

4. kategória

1. miesta:Réka Szabó, ZŠ s MŠ P. Pázmánya, Šaľa

2. miesto:  Ema Žaková, ZŠ s MŠ Dolná Krupá

3. miesto: Karol Babčan, ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou

5. kategória

1. miesto:Milada Hanicová, ZŠ Školská 4, Vrbové

2. miesto: Júlia Pravdová, ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava

3. miesto: Michaela Pastorková, ZŠ s MŠ Šúrovce

3. miesto: Eliška Horňáková, ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava

6. kategória

1. miesto: Dominika Pokopec, Gym.  sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom

2. miesto: Matej krištofík, SOŠ elektrotechnická , Trnava

3. miesto: Lucia Maštalírová, Gym. Pierra de Coubertina, Piešťany

3. miesto: Adam Suchoň, Gym. Jána Hollého, Trnava

7. kategória

1. miesto: Tatiana Paulíková, ŠZŠ s MŠ Štefánikova 38, Hlohovec

2. miesto: Karolína Paulíková, ŠZŠ s MŠ Štefánikova 38, Hlohovec

3. miesto: Sabína Fusková, ŠZŠ s MŠ Štefánikova 38, Hlohovec