Biblia očami detí 2019

V školskom roku 2018/2019 sa do výtvarnej súťaže „Biblia očami detí“ zapojilo 161 žiakov v siedmych kategóriách. 

 I.                    kategória – materské školy

 1. miesto: Eva Gunišová, ZŠ s MŠ Angely Merici, Trnava
 2. miesto: Sára Hittrichová, ZŠ s MŠ Angely Merici, Trnava
 3. miesto: Sára Falisová, ZŠ s MŠ Angely Merici, Trnava

  II. kategória – 1. a 2. roč. ZŠ

  1. miesto: Sonja Jaurová, ZŠ s MŠ Vančurova, Trnava
  2. miesto: Timea Pastírová, ZŠ s MŠ Vančurova, Trnava
  3. miesto: Tomáš Solčanský, ZŠ Podzámska, Hlohovec

III.           kategória – 3. a  4. roč. ZŠ

1. miesto: Viktória Štibraná, ZŠ s MŠ Trstín

2. miesto: Molnárová Júlia, ZŠ s MŠ Zavar

3. miesto: Csenge Madarász, CSŠ Marianum, Komárno

IV.                kategória – 5. a 6. roč. ZŠ

 1. miesto: Adela Herdová, Spojená škola sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom

 2. Jana Nadžadyová, ZŠ s MŠ Vančurova, Trnava

 3. Aneta Vybíralová, ZŠ s MŠ Ul. A. Felcána, Hlohovec

V.                  kategória – 7., 8. a 9. roč. ZŠ

 1. miesto: Lucia Vlkovičová, ZŠ Školská 4, Vrbové

 2. miesto: Réka Szabó, ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM, Šaľa

 2. miesto: Zsófia Bernadett Szarka, ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM, Šaľa

 3. miesto: Terézia Šranková, ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec

 3. miesto: Enikő Madarász, Marianum, Komárno

VI.                kategória - gymnáziá a SŠ

 1. miesto: Nikol Sadloňová, Spojená škola sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom

 2. miesto: Gabriela Baláková, Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany

 3. miesto: Bibiána Čapušková, Obchodná akadémia, Trnava

  VIII. A        kategória – špeciálne školy pre žiakov s mentálnym postihom

 1. miesto: Vanesa Fusková, Spojená škola, Hlohovec
 2. Karolína Pavlíková, Spojená škola, Hlohovec
 3. Sandra Kunštárová, Spojená škola, Hlohovec