Biblická olympiáda 2014

V dňoch 29. a 30. . apríla sa uskutočnilo diecézne kolo Biblickej olympiády pre žiakov základných a stredných škôl v budove Arcibiskupského úradu.

Úvod každého biblického súťaženia otvorila svätá omša celebrovaná Mons.  Jánom Oroschom.  V homíliách o. arcibiskup zdôraznil potrebu vychádzania z tmy na svetlo  ako aj význam príslušnosti k Cirkvi, ktorú reprezentujeme všade kde nás Pán posiela.  Olympiáda ďalej pokračovala vedomostnou súťažou v šiestich kolách. Po jej ukončení otec arcibiskup odovzdali súťažiacim diplomy a odmeny.

V kategórii základných škôl minuloročné prvenstvo  obhájili žiaci zo ZŠ sv. Jozefa z Hlohovca s počtom bodov 48. Na druhom mieste skončili žiaci zo ZŠ J. C. Hronského v Šali s počtom bodov 44 a tretie miesto patrí žiakom zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi s počtom bodov 43,25. Celklove sa v kategórii ZŠ olympiády zúčastnilo 11 družstiev .

V kategórii stredných škôl si  po tretí raz prvenstvo vybojovalo Gymnázium Pierra de Coubertina z Piešťan s počtom bodov 50,5, na druhom mieste sa umiestnilo Gymnázium Angely Merici s počtom bodov 47 a tretie miesto patrí Gymnáziu J. Matušku v Galante s počtom bodov 44. V kategórii stredných škôl súťažilo šesť družstiev.

Víťazom ako aj všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme!