Biblická olympiáda 2015

V dňoch 15. a 16. . apríla sa uskutočnilo diecézne kolo Biblickej olympiády pre žiakov základných a stredných škôl v budove Arcibiskupského úradu.

Úvod každého biblického súťaženia otvorila svätá omša celebrovaná dp. Ladislavom Tóthom a prítomnými kňazmi.  V homíliách pán riaditeľ DKÚ zdôraznil potrebu štúdia Božieho slova a jeho asimilácie v našom živote.  Olympiáda ďalej pokračovala vedomostnou súťažou v šiestich kolách. Po jej ukončení otec arcibiskup odovzdal  súťažiacim diplomy a odmeny.

V kategórii základných škôl si  prvenstvo  odniesli žiaci zo ZŠ J. C. Hronského v Šali s počtom bodov 70,5. Na druhom mieste skončili žiaci z CZŠ sv. Jozefa v Hlohovci s počtom bodov 69,5 a tretie miesto patrí žiakom zo ZŠ s MŠ Smolenice s počtom bodov 60. Celklove sa olympiády v I. kategórii zúčastnilo 10 družstiev .

V kategórii stredných škôl si  prvé miesto vybojovali žiaci z Gymnázia Angely Merici v Trnave s počtom bodov 67,5, na druhom mieste sa umiestnilo Gymnázium sv. Jozefa z Nového Mesta nad Váhom s počtom bodov 66 a tretie miesto patrí žiakom z Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch s počtom bodov 55,5. V kategórii stredných škôl súťažilo 7 družstiev.

Víťazom ako aj všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme!