Biblická olympiáda pokračovala diecéznym kolom stredoškolákov

V stredu 17. apríla privítali v budove Arcibiskupského úradu stredoškolákov, ktorí v priebehu dopoludnia súťažili v diecéznom kole Biblickej olympiády.

Deň po diecéznom kole Biblickej olympiády základných škôl patrili priestory Arcibiskupského úradu účastníkom diecézneho kola Biblickej olympiády v kategórii stredných škôl.

Vo vyrovnanom súboji šiestich družstiev si prvenstvo vybojovalo Gymnázium Pierra de Coubertena z Piešťan s počtom bodov 47. Na druhom mieste sa umiestnili študenti z Gymnázia Angely Merici v Trnave s celkovým počtom bodov 45. Na treťom mieste sa umiestnila Spojená škola sv. Jozefa z Nového Mesta nad Váhom s počtom bodov 33,5.

Aj dnes prišiel súťažiacich pozdraviť otec biskup Ján Orosch. V krátkom príhovore mladým pripomenul tri dimenzie Biblickej olympiády, ktorými sú intelektuálna úroveň (poznanie Svätého Písma), liturgická (tu bližšie rozvinul úlohu lektora počas svätej omše) a osobnostná skúsenosť, ktorú vyzdvihol ako najdôležitejšiu formu evanjelizácie.