Biblická olympiáda v dekanáte Piešťany

V piešťanskom dekanáte sa 12.  marca 2015 sa uskutočnila Biblická olympiáda v dvoch kategóriách.

V I. kategórii si víťazstvo odniesli žiaci z II. ZŠ Komenského vo Vrbovom

a v II. kategórii si víťazstvo vydobyli študenti Gymnázia Pierra de Coubertina z Piešťan.

Víťazom gratulujeme a tešíme sa na stretnutie s nim na diecéznom kole Biblickej olympiády v Trnave.