Biblická olympiáda v dekanátoch Galanta - Šaľa 2016

V dňoch 9. a 10. marca sa  konala Biblická olympiáda Šalianskeho a Galantského dekanátov. 

V I. kategórii zvíťazili žiaci zo ZŠ J. C. Hronského v Šali a žiaci zo ZŠ s MŠ K. Kuffnera v Sládkovičove.

V II. kategórii máme nasledovných víťazov: Gymnázium V. Mihálika v Seredi, SOŠ Nivy 2 v Šali a Súkromné bilingválne gymnázium v Galante.

Víťazom srdečne blahoželáme  a tešíme sa na stretnutie s nimi na diecéznom kole Biblickej olympiády v Trnave na arcibiskupskom úrade.