Dekanátne kolo Biblickej olympiády pre SŠ Trnava

Dňa 20. 3. 2013 sa v Trnave uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej olympiády pre stredné školy.Víťazom sa stalo družstvo z Gymnázia Angely Merici z Trnavy.Na víťazov sa tešíme na diecéznom kole Biblickej olympiády.