Dekanátne kolo Biblickej olympiády pre ZŠ Trnava

Dňa 21. 3. sa v Trnave na Gymnáziu Angely Merici uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej olympiády pre základné školy. Spomedzi 13 družstiev si prvenstvo vybojovalo družstvo zo ZŠ Zeleneč. Tešíme sa, že týchto víťazov stretneme na diecéznom kole.