Dekanátne kolo Biblickej olympiády Smolenice

Dňa 21. marca 2013 sa vo farnosti Smolenice uskutočnilo dekanátne kolo biblickej olympiády, kde si víťazstvo vybojovalo družstvo žiakov zo ZŠ s MŠ Smolenice. Víťazom blahoželáme a tešíme sa na nich v diecéznom kole.

Viac fotografií nájdete v galérii.