Dekanátne kolo Biblickej olympiády v Trnave

Biblickej olympiády sa zúčastnilo 10 družstiev. Víťazným družstvom sa stalo družstvo z Gymnázia Angely Merici v zložení: Jakub Kohutiar, Michal Štibrany a Tomáš Galo. Víťazom srdečne blahoželáme.

Zopár fotiek pre Vás...