Národné kolo Biblickej olympiády v Nitre

V dňoch 21. až 23. mája 2013 sa v seminári sv. Gorazda v Nitre uskutočnilo národné kolo Biblickej olympiády.  V úvode sa súťažiaci mohli oboznámiť s krátkou históriou mesta a navštíviť  niektoré pamiatky, ktoré sa viažu k začiatkom kresťanstva na našom území.

Potom nasledovala svätá omša v katedrále sv. Emeráma, ktorú celebroval Mons. Viliam Judák. V homílii súťažiacim pripomenul, že všetci ako sú tu, už sú víťazmi, nezávisle od toho na ktorom mieste sa umiestnia, lebo zobrali do rúk Písmo Sväté.

Olympiáda prebiehala v šiestich kolách. Vedomostnú časť vystriedala tvorivosť pri realizácii scénok, práca s obrazom, u starších životopis biblickej postavy či posolstvo textu. Súťaže sa zúčastnilo 8 družstiev Rímskokatolícka cirkev a 2 družstvá Gréckokatolícka cirkev na Slovensku.

V 1. kategórii – ZŠ - Trnavská arcidiecéza, ktorú reprezentovali žiaci z CZŠ sv. Jozefa v Hlohovci, obsadila 5. miesto. V 2. kategórii - SŠ – Trnavská arcidiecéza zaujala 3. miesto vďaka žiakom z Gymnázia Pierra de Coubertina z Piešťan.

Súťažiacim blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a tešíme sa o rok.