Púť detí do Marianky 2014

Téma púte:  Sedembolestná – naša patrónka

 • hlavnou tématickou myšlienkou v tomto roku bude objavovanie tajomstva siedmich bolestí Panny Márie a Bolestnej Panny Márie ako patrónky Slovenska

Čas:    24. máj 2014

 • púť detí má tradíciu konať sa na konci mája, aby bola motiváciou a možnosťou poďakovania sa aj pre prvoprijímajúce deti a zároveň sa viaže na čas okolo 24. mája, kedy sa v Cirkvi slávi spomienka Panny Márie Pomocnice kresťanov

Organizátori: Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy, eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, KSCM – Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda

Forma:          púť + katechéza + sv. omša

PÚŤ

 • budú dve pútnické cesty:
 1. z Rače (tradičná) – z parkoviska nad amfiteátrom v Knižkovej dolinecca. od 9.00
 2. zo Stupavy (nová) – z priestoru pred kostolom cca. od 10.00
 • obe pútnické cesty budú mať na starosti bohoslovci Kňazského seminára v Bratislave a animátori z eRka
 • ako „vstupné“ na pútnickú cestu bude musieť skupinkaznovaprezentovať svojupútnickú zástavu, ktorú si treba vyrobiť už doma, a budú musieť zaspievať nejakú pieseňk Sedembolestnej(môže byť i mládežnícka)
 • vstupy na pútnickú cestu budú tentokrát označené „bránami“ (španielske stánky s animátormi v tričkách), kde organizátori (2) odovzdajú vedúcemu skupiny (alebo rodičovi) tzv. Pútničkov, akési „preukazy pútnika“, kde budú deti zbierať nálepky a pečiatky
 • na oboch pútnických cestách budú 3 stanovištia (v prípade priaznivého počasia), kde budú deti dostávať nálepky, do každého stanovištia musia vyplniť ľahkú „pútnickú“ úlohu“. 
 • Stanovištia (úloha sa vykonáva vždy pred stanovišťom podľa pokynov bohoslovcov, nálepku dostanú deti za vykonanú úlohu):

Cesta z Rače

 1. križovatka pod Malou Baňou – známka LITÁNIE
 2. križovatka Vypálenisko – známka TICHO
 3. odpočívadlo Malý Slavín– známka NESTE SI VZÁJOMNE BREMENÁ 

Cesta zo Stupavy

 1. Božia muka pod Vrchnou horou – známka LITÁNIE
 2. Božia muka pod Bystrickou horou– známka TICHO
 3. Registrácia v Marianke – známka NESTE SI VZÁJOMNE BREMENÁ
 • po príchode do Marianky prosíme, aby ste išli najprv do Baziliky Narodenia Panny Márie a spolu s deťmi sa pomodlili (aj nahlas)pred milostivou sochou mariatalskej Panny Márie „Modlitbu detského pútnika“, ktorá sa nachádza na zadnej strane „Pútničkov“ (pre neputujúcich budú „Pútničkovia“ k dispozícii na registrácii)– to je totiž vyrcholenie pútnej cesty!!! (môžete v bazilike aj zaspievať pieseň k Sedembolestnej)
 • potom sa zaregistrujte na registrácii oproti vchodu do Baziliky, tam sa dajú odovzdať charitatívne dary – tento rok zbierame čaje (ovocný, čierny), instantnú kávu, cukor, citrodeko pre noclaháreň bezdomovcov DePaul v Bratislave na každodenné raňajky pre 150 ľudí
 • vedúci dostanú na registrácii buttony (odznaky so spínacím špendlíkom)s logom Sedembolestnej, ktoré odporúčame deťom rozdaťaž po sv. omši, kde sa vysvetlí ich zmysel

 KATECHÉZY - „Sedembolestná – naša Patrónka“

 • od 10.00-14.00 budú prebiehať v svätom údolí katechézy
 • mapku majú deti v „Pútničkoch“, po absolvovaní katechézy dostanú pečiatku
 • Témy a miesta katechéz:
 1. Príbeh milostivej sochySedembolestnej Panny Márie– na trávniku oproti jaskynke Lurdskej Panny Márii
 2. Ruženec k Sedembolestnej– lavičky pri Lurdskej jaskynke
 3. Prvé tri bolesti Panny Márie–posledná kaplnka pri svätom prameni
 4. Posledné štyri bolesti Panny Márie – 14. zastavenie krížovej cesty

SV. OMŠA a ZASVÄTENIE

 • o 14.30 začne sv. omša pred jaskynkou Lurdskej Panny Márie, sprievod sa pohne od Baziliky – prosíme zakríž nosičov jednotlivých pútnických zástav(o 14.15 tam byť)
 • ako obetný dar sa budú prinášať koše s čajmi, cukrom, citrodekom a kávou – veci sa odovzdávajú na registrácii
 • na sv. omši prosíme, aby deti aj s vedúcimiobsadili predné lavičky (rezervujeme ich) a taktiež stáli pred lavičkami, resp. sedeli na karimatkách
 • „mariánske odznaky“ – na konci sv. omševysvetlíme verejne, že buttony s motívom Sedembolestnej Panny Márie nech si deti pripnú školské tašky, alebo peračníky, alebo inde na oblečenie, aby tak ukázali spolužiakom a kamarátom, že Panna Mária sa o nás stará a my si ju ctíme ako svoju patrónku

Iné dôležité veci

REGISTRÁCIA – oproti vchodu do Baziliky, od 9.00-13.00- treba sa zapísať, odovzdať charitatívny dar a vedúci dostane buttony pre deti, tu budú aj letáky, príp. iné propagačné materiály

!!! Buttony (odznaky) budú zadarmo len pre deti, pre ostatných, dospelých, „babičky“ sa budú predávať na registrácii za 1 Euro, čím chceme vykryť časť nákladov na Detskú púť !!!

VYSTÚPENIE SPEVOKOLOV – od 11.00-14.00 pred Exercičným domom (max. 10-15 min.), prosíme dopredu sa nahlásiť do 18.5.2014 na tel. číslach: 0904 662 362, 0908 860 706

OBED – medzi 12.30-13.30 vedľa registrácie – tradičné párky, horčica, chlebík a jabĺčka, nebojte, všetkým sa ujde!!!

NÁKUPNÁ ZÓNA –z našej strany zabezpečujeme len náboženské predmety a knihy katolíckych vydavateľstiev (napr. LÚČ, DON BOSCO)

NEPRIAZNIVÉ POČASIE – katechézy sa budú konať v Exercičnom dome, vystúpenie speváckych zborov a obed v sále exercičného domu, a sv. omša v Bazilike

STRUČNÝ PROGRAM:

Okolo 9.00 – putovanie z Rače

Okolo 10.00 – putovanie zo Stupavy

10.00 – 14.00 – Katechézy v údolí

11.00 – 14.00 – Vystúpenie detských spevokolov

12.30 – 13.30 - obed

14.30 – Sv. omša pri jaskynke Lurdskej Panny Márie

16.00 – odchod domov

SUMMA SUMMARUM:

Dopredu si treba pripraviť:

 1. pútnickú zástavu s nejakým vyjadrením symbolu (symbolov) vašej putujúcej skupinky, zástava by mala byť na nejakej žrdi (snažte sa o kvalita)
 2. naučiť sa s deťmi nejakú mariánsku pieseň k Sedembolestnej (JKS i mládežnícka)
 3. vyzvať deti, aby zobrali charitatívny obetný dar = čaje (ovocné, čierne), instantnú kávu, citrodeko a cukor – stačí, že každé dieťa bude mať len jednu z týchto vecí, alebo môžete pripraviť i skupinkový darček, len nech má na ňom účasť obety každé dieťa
 4. čisté srdce a radosť...

Tešíme sa na vás! Keby niečo volajte, alebo napíšte hl. zodpovednému! Plagátik doručíme neskôr!