Púť detí do Marianky 2018

Informácie o Púti detí do Marianky 2018

 

Téma púte:  Panna Mária – citlivá matka

 • hlavnou tematickou myšlienkou v tomto roku bude objavovaniePanny Márie ako citlivej matky k znevýhodneným, telesne postihnutým ľuďom, aby nám scitlivievala vnímanie týchto ľudí medzi nami a pomohla ich ľahšej integrácii v našich vzťahoch

Čas:    26. máj 2018

 • púť detí má tradíciu konať sa na konci mája, aby bola motiváciou a možnosťou poďakovania sa aj pre prvoprijímajúce deti a zároveň sa viaže na čas okolo 24. mája, kedy sa v Cirkvi slávi spomienka Panny Márie Pomocnice kresťanov

Organizátori:          Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

 

 • hlavný zodpovedný:      Tomáš Krampl, kaplán zo Šamorína

kontakt: 0910 228 558, tomas.krampl@gmail.com

 • zodpovední za eRko (OC Bratislava):     Miroslava Selecká, Lucia Gašparová, Katarína Ečeryová

                                                              - na starosti majú registráciu, nahlasovanie zborov, katechézy, obed

 

Registrácia:  putmarianka@gmail.com, 0902 886 628

Forma:          púť + katechéza + sv. omša

 1.  PÚŤ

 dve pútnické cesty:

 1. z Rače – z parkoviska nad amfiteátrom v Knižkovej dolinecca. od 8.30
 2. zo Stupavy – z priestoru pred farským kostolom sv. Štefanacca. od 9.30
 • vzbudenie úmyslunezabudnites deťmi eštepred púťou (púť sa dá predložiť Bohu ako duchovná obeta a tak si nejakú milosť vyprosiť)
 • „vstupné“na pútnickú cestu – nezabudnúťpútnickú zástavu a naučiť sanejakú pútnickú pieseňk Panne Márii– aj z JKS
 • vstupy na pútnickú cestubudú označené „bránami“ (španielske stánky s animátormi v tričkách), kde animátoriodovzdajú vedúcemu skupiny (alebo rodičovi) tzv. Pútničkov  - „preukazy pútnika“aj s úlohami na cestu
 • pútnické úlohy– konajú sana vedúcim skupiny ľubovoľne zvolených 5 miestach počas cesty v ľubovoľnom poradí:
 1. modlitba jedného desiatku ruženca
 2. 5-10 min. ticha
 3. na cca. 100-200 m odnesiem druhého na pleciach
 4. na cca. 1 km ponesiem svoj i batoh druhého
 5. napojím druhého vodou
 • hneď po príchode do Mariankyprosíme, aby ste išli najprv do Baziliky Narodenia Panny Márie a pomodlili sa(aj nahlas)pred milostivou sochou mariatalskej Panny Márie, ktorá sa nachádza na zadnej strane „Pútničkov“ (pre neputujúcich budú „Pútničkovia“ k dispozícii na registrácii)– to je totiž vyvrcholenie pútnej cesty!!!
 • registrácia – oproti vchodu do Baziliky, tam:
 1. odovzdáte charitatívne dary – tento rok zbierame ceruzky pekne zabalené pre deti zo špeciálnych škôl aj s „odkazom“
 2. zaplatíte dobrovoľný príspevok 1 Eur na pokrytie nákladov Púte
 3. dostanete darček – magnetickú záložku do knihy so sv. Jánom XXIII.

 2.      KATECHÉZY –Svet telesne znevýhodnených ľudí, Boh a my

 • od 11.00-13.30 budú prebiehať v svätom údolí katechézy
 • mapku majú deti v „Pútničkoch“, po absolvovaní katechézy dostanú klasické pečiatky

Témy katechéz:   

Miesta katechéz:

1.       Stretnutie so slepým človekom                                       Medzi kaplnkami

2.       Stretnutie s hluchonemým človekom                            Pri bani

3.       Stretnutie s človekom s Downovým syndrómom     Pred Lurdskou jaskynkou

 

3.      SV. OMŠA

 • spovedanie detí –cca. od 11.30-13.30 v spovedniciach za bazilikou
 • sprievod – o 14.15treba byť pred hlavným vstupom do Kláštora bratov tešiteľov, prosíme zaprocesiovýkríž nosičov jednotlivých pútnických zástav, o 14.30 sa pohne sprievod od kláštora a tým začne sv. omša pred jaskynkou Lurdskej Panny Márie, v prípade nepriaznivého počasia bude sv. omša o 14.00 v Bazilike
 • na sv. omši prosíme, aby deti aj s vedúcimiobsadili predné lavičky (rezervujeme ich) a taktiež stáli pred lavičkami, resp. sedeli na karimatkách pred lavičkami

Iné dôležité veci

REGISTRÁCIA – Prosíme najprv elektronickú registráciu na putmarianka@gmail.com, aby sme vedeli odhadnúť lepšie náklady na stravu, potom po príchode do Marianky sa po návšteve baziliky treba tiež medzi 9.30-13.00zahlásiť oproti vchodu do baziliky, odovzdať charitatívny dar a vedúci dostane posvätené medaily, tu budú aj letáky, príp. iné propagačné materiály i možnosťfinančne podporiť Púť detí

VYSTÚPENIE SPEVOKOLOV – od 11.30-14.00 pred Exercičným domom (max. 30 min.), prosíme dopredu sa nahlásiť do 20.5.2018 na tel. čísle: 0902 886 628

OBED medzi 12.30-13.30 vedľa registrácie – tradičné párky, horčica, chlebík a jahody (jabĺčka) a pitie (džús) zabezpečujú organizátori

NEPRIAZNIVÉ POČASIE– katechézy sa budú konať v Kláštore, v sále Exercičného domu bude vystúpenie speváckych zborov i obed, a sv. omša v Bazilike už o 14.00

STRUČNÝ PROGRAM:

Od8.30 – začiatok putovania z Rače

Od9.30 – putovanie zo Stupavy

11.00 – 13.30 – Katechézy v údolí

11.30 – 13.30 – vystúpenie detských spevokolov + divadielko

12.30 – 13.30 – obed

13.45 – 14.15 – sv. ruženec pri jaskynke Lurdskej Panny Márie

14.30 – sv. omša pri jaskynke Lurdskej Panny Márie

16.00 – odchod domov

SUMMA SUMMARUM:

Dopredu si treba pripraviť:

 1. pútnickú zástavu s nejakým vyjadrením symbolu (symbolov) vašej putujúcej skupinky, zástava by mala byť na nejakej žrdi (snažte sa o kvalitu)
 2. naučiť sa s deťmi nejakú mariánsku pieseň k Panne Márii (JKS i mládežnícka)
 3. vyzvať deti, aby zobrali charitatívny obetný dar = zabalené ceruzky –môžete pripraviť i skupinkový darček, len nech má na ňom účasť obety každé dieťa
 4. čisté srdce a radosť...