VENI SANCTE 2013

P O Z V Á N K A

Veni  sancte  2013

Srdečne Vás pozývame na Veni sancte dňa 28. augusta (streda) 2013 na Arcibiskupský úrad do Trnavy, Hollého 10.

Plánovaný program:

9.00 hod.   sv. omša v katedrále Jána Krstiteľa

10.00 hod.  presun na ABÚ (zasadacia miestnosť na I. poschodí)

10.15 hod.  predstavenie metodického materiálu – Na cestu viery s YOUCAT-om (Vdp. ThDr. Martin Michalíček, riaditeľ DKÚ Nitra) – 1. časť

11.15 hod.  prestávka

11.30 hod.  predstavenie metodického materiálu – Na cestu viery s YOUCAT-om (Vdp. ThDr. Martin Michalíček, riaditeľ DKÚ Nitra) – 2. časť

12.30 hod.  obedná prestávka

13.30 hod.  prezentácia činnosti DKÚ Trnava v šk. roku 2012/2013

13.45 hod.  aktuálne informácie zo sveta katechézy

14.00 hod.  adorácia v kaplnke ABÚ na 2. poschodí

14.30 hod.  plánované ukončenie stretnutia

 

Návratku spolu s programom si môžete stianuť v záložke Na Stiahnutie v časti Tlačivá.

                                                                          

                                                                            Mgr. Ladislav Tóth

                                                         biskupský vikár pre katechizáciu a katolícke školy