Veni Sancte 2014

Veni Sancte 2014

27. 8. 2014 ( streda )

9.00 hod.   Sv. omša v katedrále Jána Krstiteľa

10.00 hod.  Presun na ABÚ (zasadacia miestnosť na I. poschodí)

10.15 hod.  Uvedenie do kníh Písma Svätého ( Jozue, Tobiáš, Skutky apoštolov ) – prednášajúci Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD. - 1. časť

11.15 hod.  Prestávka

11.30 hod. Uvedenie do kníh Písma Svätého ( Jozue, Tobiáš, Skutky apoštolov ) – prednášajúci Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD. – 2. časť

12.30 hod.  Obedná prestávka

13.15 hod.  Aktuálne informácie zo sveta katechézy

13.45 hod.  Adorácia v kaplnke ABÚ na 2. poschodí

14.15 hod.  Plánované ukončenie stretnutia