Veni Sancte 2016

ARCIBISKUPSKÝ ÚRAD V TRNAVE

Diecézny katechetický úrad

917 66 Trnava 1, P. O. Box 78, Jána Hollého 10, 033/5912237, e.mail: dkutrnava@gmail.com

 

P O Z V Á N K A

 

Veni  Sancte  2016

 

Srdečne Vás pozývame na odborný seminár pod názvom „Veni Sancte“

 

ktorý sa uskutoční dňa 26. augusta (piatok) 2016.

 

Začíname 9.00 hod. na sv. omši v katedrále Jána Krstiteľa.

 

Seminár je spojený s púťou učiteľov v tomto  Svätom roku milosrdenstva,

 

následné pokračovanie na Arcibiskupskom úrade v Trnave, Hollého 10.

 

1. prednáškový blok vedie Mgr. Martina Šipošová z  Centra pre rodinu, Bratislavská arcidiecéza

2. prednáškový blok vedie ThLic. Mgr.  Roman Seko, riaditeľ sekcie pre rodinu, Žilinská diecéza

 Poznámky:

  • počas prestávky a po ukončení stretnutia bude možnosť zakúpiť knižné novinky
  • občerstvenie zabezpečí DKÚ Trnava
  • možnosť parkovania vo dvore ABÚ, príjazdová cesta zo strany katedrály - Invalidská ulica 

 

                                                                          

Mgr. Ladislav Tóth

biskupský vikár pre katechizáciu a katolícke školy