Žiaci základných škol sa stretli na diecéznom kole biblickej olympiády

16. apríla dopoludnia sa na Arcibiskupskom úrade konalo diecézne kolo biblickej olympiády základných škôl, na ktorom sa zúčastnili družstvá z 11 dekanátov Trnavskej arcidiecézy.

Biblickú olympiádu začali slávením svätej omše v kaplnke Arcibiskupského úradu, ktorú celebroval Jozef Gallovič, školský dekan smolenického dekanátu.

Po nej už účastníci pristúpili k samotnej olympiáde. Žiaci súťažili v šiestich kolách. Ich náplňou boli vedomostné testy, inzeráty, status na facebooku, práca s obrazom a nechýbali ani scénky. Tvorivosť detí, kostýmy, výber témy, rekvizity..., to je len časť z toho, čo musela odborná porota zohľadniť pri udeľovaní bodov.

Prvé miesto na diecéznom kole Biblickej olympiády patrí Základnej škole sv. Jozefa v Hlohovci. Druhé miesto obsadila Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda v Seredi a na treťom mieste sa umiestnila Základná škola vo Veľkých Kostoľanoch.

Pred záverečným vyhodnotením prišiel súťažiacich pozdraviť apoštolský administrátor, biskup Ján Orosch a v krátkom príhovore im pripomenul dôležitosť Svätého Písma - živého Božieho slova v živote mladého kresťana. Diecézne kolo biblickej olympiády základných škôl ukončili odovzdaním odmien všetkým súťažiacim.