Biblická olympiáda v dekanáte Trnava

V dňoch 12. a 13. marca sa v trnavskom dekanáte konala Biblická olympiáda v dvoch kategóriách.

V I. kategórii zvíťazili žiaci zo ZŠ Cífer a v II. kategórii si prvenstvo odniesli študenti Gymnázia Angely Merici.

Víťazom srdečne blahoželáme  a tešíme sa na stretnutie s nimi na diecéznom kole Biblickej olympiády v Trnave na arcibiskupskom úrade.

Biblická olympiáda v dekanáte Piešťany

V piešťanskom dekanáte sa 12.  marca 2015 sa uskutočnila Biblická olympiáda v dvoch kategóriách.

V I. kategórii si víťazstvo odniesli žiaci z II. ZŠ Komenského vo Vrbovom

a v II. kategórii si víťazstvo vydobyli študenti Gymnázia Pierra de Coubertina z Piešťan.

Víťazom gratulujeme a tešíme sa na stretnutie s nim na diecéznom kole Biblickej olympiády v Trnave.

Veni Sancte 2014

Veni Sancte 2014

27. 8. 2014 ( streda )

9.00 hod.   Sv. omša v katedrále Jána Krstiteľa

10.00 hod.  Presun na ABÚ (zasadacia miestnosť na I. poschodí)

10.15 hod.  Uvedenie do kníh Písma Svätého ( Jozue, Tobiáš, Skutky apoštolov ) – prednášajúci Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD. - 1. časť

11.15 hod.  Prestávka

11.30 hod. Uvedenie do kníh Písma Svätého ( Jozue, Tobiáš, Skutky apoštolov ) – prednášajúci Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD. – 2. časť

12.30 hod.  Obedná prestávka

Biblia očami detí 2014

V školskom roku 20 13/2014 sa do výtvarnej súťaže „Biblia očami detí“ zapojilo 108 súťažiacich so svojimi výtvarnými prácami v šiestich kategóriách.

1. kategória

1. miesto : Jonáš sa hnevá,  že Ninivčania neposlúchajú P. Boha, Stela Žambokrethy, CMŠ sv. Alžbety, Trnava

2. miesto: Vyvrhnutie Jonáša na breh, Šimon Šarközy, CMŠ sv. Alžbety, Trnava

3. miesto : Jonáš zhltnutý veľrybou, Nela Galanská, CMŠ sv. Alžbety, Trnava

2. kategória

Biblická olympiáda 2014

V dňoch 29. a 30. . apríla sa uskutočnilo diecézne kolo Biblickej olympiády pre žiakov základných a stredných škôl v budove Arcibiskupského úradu.

Úvod každého biblického súťaženia otvorila svätá omša celebrovaná Mons.  Jánom Oroschom.  V homíliách o. arcibiskup zdôraznil potrebu vychádzania z tmy na svetlo  ako aj význam príslušnosti k Cirkvi, ktorú reprezentujeme všade kde nás Pán posiela.  Olympiáda ďalej pokračovala vedomostnou súťažou v šiestich kolách. Po jej ukončení otec arcibiskup odovzdali súťažiacim diplomy a odmeny.

Púť detí do Marianky 2014

Téma púte:  Sedembolestná – naša patrónka

  • hlavnou tématickou myšlienkou v tomto roku bude objavovanie tajomstva siedmich bolestí Panny Márie a Bolestnej Panny Márie ako patrónky Slovenska

Čas:    24. máj 2014

Dekanátne kolo Biblickej olympiády v Trnave

Biblickej olympiády sa zúčastnilo 10 družstiev. Víťazným družstvom sa stalo družstvo z Gymnázia Angely Merici v zložení: Jakub Kohutiar, Michal Štibrany a Tomáš Galo. Víťazom srdečne blahoželáme.

Zopár fotiek pre Vás...

VENI SANCTE 2013

P O Z V Á N K A

Veni  sancte  2013

Srdečne Vás pozývame na Veni sancte dňa 28. augusta (streda) 2013 na Arcibiskupský úrad do Trnavy, Hollého 10.

Plánovaný program:

9.00 hod.   sv. omša v katedrále Jána Krstiteľa

10.00 hod.  presun na ABÚ (zasadacia miestnosť na I. poschodí)

10.15 hod.  predstavenie metodického materiálu – Na cestu viery s YOUCAT-om (Vdp. ThDr. Martin Michalíček, riaditeľ DKÚ Nitra) – 1. časť

11.15 hod.  prestávka

Národné kolo Biblickej olympiády v Nitre

V dňoch 21. až 23. mája 2013 sa v seminári sv. Gorazda v Nitre uskutočnilo národné kolo Biblickej olympiády.  V úvode sa súťažiaci mohli oboznámiť s krátkou históriou mesta a navštíviť  niektoré pamiatky, ktoré sa viažu k začiatkom kresťanstva na našom území.

Potom nasledovala svätá omša v katedrále sv. Emeráma, ktorú celebroval Mons. Viliam Judák. V homílii súťažiacim pripomenul, že všetci ako sú tu, už sú víťazmi, nezávisle od toho na ktorom mieste sa umiestnia, lebo zobrali do rúk Písmo Sväté.

Stránky

Subscribe to Front page feed